۱۵۵۵۶۴۷_۴۵۱

دوشنبه هر کس از کنار کیوسک‌های مطبوعاتی عبور کند، چشمش به کشف فساد جدید در دولت احمدی‌نژاد توسط روزنامه‌های زنجیره‌ای برخورد می‌کند: این بار بحث ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است که احمدی‌نژاد از صندوق توسعه ملی برداشت کرده اما ۱۰۵ هزار میلیارد تومان آن را پس نداده است. ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تقریبا نصف کل […] 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] منبع : نجوا پرسدروغ ۱۰۰۰ میلیاردی که تیتر یک روزنامه‌های زنجیره‌ای شد منبع : نجوا پرسدروغ ۱۰۰۰ میلیاردی که تیتر یک روزنامه‌های زنجیره‌ای شد
برچسب ها : میلیارد ,هزار ,هزار میلیارد ,میلیارد تومان ,روزنامه‌های زنجیره‌ای ,هزار میلیارد تومان